1. Általános feltételek

Ezen szerződésben feltüntetett feltételek minden szerződésbe foglalt esetre érvényesek. Változtatásra csak a szerződő felek írásos hozzájárulásával lehetséges. A szerződő feleket egyrészt az Relaxos utazási iroda (a továbbiakban UI), másrészt az Relaxos utazási iroda szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek alkotják (a továbbiakban ügyfél). AZ UI szolgáltatásait a furdo.relaxos.hu virtuális katalógusból választott gyógy- és erőnlét-üdülések alkotják, esetleg olyan üdülések, amelyek az ügyfél egyéni követelményei alapján vannak megszervezve, és az ügyfél életminőségének javulásához járulnak hozzá. Az üdülés pontos jellemzését az UI által kiállított bizonylat tartalmazza, amelyet az ügyfél az előzetes foglalás megerősítése után kap kézhez. A szerződés tárgyát a szállás bebiztosítása és az ügyfél ellátásának bebiztosítása alkotja az előre megegyezett terjedelemben.

2. Időtartamok megszabása

Szerződéses kapcsolat abban az esetben jön létre az UI és az ügyfél között, ha magánszemély esetén (kiskorú gyermekek esetén a jelentkezési lapot a törvényes képviselő írja alá) az UI visszaigazolja az ügyfél által szabályosan kitöltött és megerősített jelentkezési lapot; ill. jogi személy esetén az UI visszaigazolja a törvényes jogi képviselő által aláírt írásos megrendelőt és egyben az ügyfél befizeti az üdülés árát, ill. a fizetési feltételekben megszabott előleget. A szerződéses kapcsolat 15 nappal az üdülés után érvényét veszti, amikor lejár az esetleges reklamáció benyújtásának határideje.

3. Az üdülés megrendelése

Az ügyfél megrendelheti az üdülést egyenesen a furdo.relaxos.hu internetes oldalról (vagy a rokon elektronikus katalógusokból). Ilyen rendelés esetén az UI köteles legkésőbb 24 órán belül értesíteni az ügyfelet az üdülés elfogadásáról és a szükséges iratok kiállításáról (üdülés visszaigazolása és előlegkérő számla). Az UI azonnal elküldi ezeket az iratokat elektronikus formában és postán. Ha az ügyfél Brastislava (Pozsony) városában tartózkodik, az iratokat átveheti személyesen az Relaxos utazási irodában.
Az üdülést egyaránt meg lehet vásárolni azoktól az eladóktól, amelyek a
furdo.relaxos.hu virtuális katalógus termékeit forgalmazzák (ill. a rokon elektronikus katalógusokból).

4. Az üdülés ára

Az ügyfél szállásának és ellátásának összára az ügyfél által megszabott üdülési feltételekből indul ki és az UI szolgáltatásainak árjegyzékéből van összeállítva. Az UI fönntartja az árak módosítását abban az esetben, ha a megrendeléstől az üdülés megvalósulásáig változások történnek a törvényhozásban és az adófizetési feltételekben, valamint a vis maior eseményekből adódóan.

5. Fizetési feltételek

Az ügyfél az üdülési bizonylattal együtt kézhez kapja az előlegkérő számlát, amelyet a megadott számlaszámra a feltüntetett befizetési határidőig megtérít. Amennyiben az előlegkérő számla a megadott határidőig befizetetlen marad, a megrendelés érvényét veszti. A bankszámlaszám fel van tüntetve az előlegkérő számlán.

6. Az ügyfél kötelezettségei

a/ Az UI számára rendelkezésre nyújtani az összes kelléket a szolgáltatások bebiztosítására és részesítésére, főleg valósághűen és teljes egészében kitölteni a jelentkezési lapot.
b/ Az üdülés költségeit határidőn belül megtéríteni.
c/ Gyógyüdülés esetén elsajátítani azokat az ellenjavallatokat, amelyek az igénybe vett gyógykezelések által gyógyított javallatokhoz kapcsolódnak. Bármelyik ellenjavallat pozitív lelete esetén a páciens kezelése a fürdőben teljességgel kizárt.
d/ Amennyiben az ügyfél jogi személy, köteles megbízni egy illetékes személyt, amely ismerteti az üdülés résztvevőivel a feltéteket és tudnivalókat, amelyeket az UI-tól kap.
e/ Amennyiben az üdüléshez közlekedés is kapcsolódik, megjelenni a megadott időben az indulás helyén.

7. Lemondási feltételek

a/ Az ügyfél köteles az üdülésének törlését (utazás lemondása), ill. utazás-megrendelésének lemondását személyesen írásban benyújtani az eladónak, vagy ajánlva elküldeni az UI címére. A lemondáshoz mellékelni szükséges a kötelező megrendelőt és az utazás költségeinek átutalásáról szóló bizonylatot.
b/ Utazáslemondás esetén az UI lemondási költséget számol föl az ügyfélnek. A lemondási költség résztvevő-személyenként fizetendő, lemondási alapköltségben van megállapítva (
12 € értékben), vagy a megrendelt szolgáltatások összértékének százalékában van megadva az utazás kezdetéig hátralévő napok száma szerint:
több mint 28 nap
12 € átalányban·
27 – 22 nap 20 %.
21 – 15 nap 40 %.
14 – 6 nap 65 %.
5 – 1 nap 90 %.
Az üdülés kezdeti napján, ill. bejelentés nélkül 100 %.
Súlyos betegség, baleset vagy elhalálozás esetén a lemondási költség nincs időbelileg meghatározva, ezekben az esetekben csak a
12 € értékű lemondási alapköltség számolódik föl. Ezeket a tényeket alá kell támasztani hivatalos okmányokkal.
c/ Az ügyfél személyének megváltoztatásáért nem számolódik föl lemondási költség.
d/ Az ügyfél által változtatott megrendelő (időpont, szálláshely, szobatípus, orvosi szolgáltatások, stb. megváltoztatása) az üdülés lemondásának tekintendő és a lemondási feltételek szerint kezelendő.
e/ A 6. pont által megszabott ügyfél kötelezettségeinek megszegése a lemondási feltételek szerint kezelendő.
f/ Az ügyfél által lemondott üdülés ill. megrendelő esetén az UI köteles az ügyfélnek visszatéríteni az átutalt összeget a leszámolt lemondási költségeken kívül a 7a pontban előírt iratok leadása utáni 14 napon belül. A visszautalás bankátutalás formájában történik az ügyfél által megadott bankszámlára. Az átutalás költségei az ügyfelet terhelik.

8. Az ügyfél kizárása az üdülésről

Az ügyfél kizárható az üdülésről vagy utazásról, ha megszegi az adott ország törvényeit, nem veszi tudomásul az üdülés programját, ellenszegül az idegenvezető / szállodai alkalmazottak utasításainak az ügyfél szállásán, szóban bántalmazza az UI vagy gyógy-központok illetékeseit, rongálja a szálláshely tulajdonát, és viselkedésével gátolja más ügyfelek jogait. Kizárás esetén az ügyfél a hazautazást saját költségeiből fedezi és nincs joga a kihasználatlan szolgáltatások költségeinek visszatérésére.

9. A megállapodott szolgáltatások változtatása

a/ Rendkívüli körülmények esetén és vis maior eseményeknél az UI lemondhatja az üdülést, vagy megváltoztathatja programját (időpontot, útirányt, közlekedési eszköz típusát, elszállásolás helyét, szállást), és joga van igényt tartani az idáig nyújtott szolgáltatások megtérítésére.
b/ Az UI által lemondott üdülés esetén az UI ezt köteles azonnal közölni az ügyféllel és köteles 3 napon belül visszatéríteni az üdülés teljes összegét. Abban az esetben, ha az ügyfél kérelmezi, előjoggal beosztja őt más szabad hellyel rendelkező üdülésre, amelyet az ügyfél kiválaszt.
c/ Program változása esetén (üdülés időpontjának megváltozása több mint 24 órás különbséggel, üdülés költségeinek növekedése több mint 10%-kal, az üdülés helyének megváltozása az adott térségen kívül, a közlekedési eszközök változásánál, vagy a szálláshely alacsonyabb osztályra való változásánál) az UI köteles kikérni az ügyfél beleegyezését és határidőt megszabni, melyen belül az ügyfél kifejezheti véleményét a változásokról. Az említett rendkívüli változások esetén az ügyfél lemondhatja a szerződést lemondási költségek nélkül és az UI-tól igényt tartott bármilyen költségek nélkül. Ha az ügyfél nem jelenti be a szerződés lemondását határidőn belül, az UI tudomásul veszi, hogy a változásokkal egyetért.
d/ A szállodákon belül lévő szobák, apartmanok ill. stúdiók felszerelése, nagysága és fekvése nem mindig azonos. Szétosztásuk kizárólag a szállodától függ és az UI-nak erre nincs befolyása.

10. Reklamációs eljárás

a/ Ha az UI nem biztosítja be az üdülés összes szolgáltatását teljes terjedelemben és minőségben, az ügyfélnek joga van reklamációt benyújtani. Az üdülés alatti reklamációnak nem lehetnek tárgyai azok a károk és anyagi sérelmek, amelyek az ügyfél hibáiból keletkeztek vagy az ügyfél saját cselekvésével hozzájárult.
b/ A reklamációt a történt esetek után azonnal be kell terjeszteni a szálláshelyen az idegenvezetőnél ill. a szállás képviselőinél a pontos okok feltüntetésével. Ha az idegenvezetőnek ill. a szálloda képviselőjének nem sikerül helyben megoldani a reklamáció tárgyát, az ügyféllel jegyzőkönyvet vesz fel a reklamációról. Ez a jegyzőkönyv feltétele a reklamáció elismerésének. A jegyzőkönyvet három példányban szükséges elkészíteni (1 db az idegenvezetőnek ill. az UI képviselőjének, 2 db az ügyfélnek) az idegenvezető ill. szállásképviselő és az ügyfél aláírásával.
c/ Az ügyfél az egyik példány köteles ajánlva elküldeni az UI címére legkésőbb 15 naptári napon belül az üdülés befejezésétől számítva. A megszabott időtartam leforgása után az UI nem veszi figyelembe a reklamációt.
d/ Ha az ügyfél szubjektív okok miatt nem veszi igénybe a szolgáltatásokat, nincs joga a költségek visszatérítésére vagy árengedményre.

 

+421 2 3225 2351

Hivja a Relaxost, örömmel segitünk